DOBRODOŠLI PRI MALČKIH!

V judo šoli malček, se otroci spoznavajo s prostorom, ki jih obdaja in z novimi prijatelji.
Naučijo se osnovnih gibanj po blazini, s katerimi sproti razvijajo koordinacijo, hitrost ter spretnost.
Vadba juda je primerna za motorični in intelektualni razvoj otroka in je primerna za njegovo kasnejše
športno življenje.

otroci

SKUPAJ Z MALČKI PRI NAS IZVAJAMO:

– Naravne oblike gibanja
– Tekalne vaje
– Igre z žogo
– Osnovne elemente gimnastike
– Padce nazaj in na stran
– Parterne prijeme
– Sprostitvene dejavnosti